KLIJENTI

Naši zadovoljni naručitelji:

CALZEDONIA – izgradnja i održavanje okoliša tvornica u Čakovcu, Varaždinu, Majerju i Jalžabetu

HEP-PROIZVODNJA d.o.o. – održavanje zelenih površina hidroelektrana Čakovec, Dubrava, Varaždin, Vinodol

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. – uređenje okoliša i čišćenje korova, krčenje šiblja i raslinja u pružnom pojasu

KRAŠ d.d. Zagreb – uređenje i održavanje okoliša

MAISTRA d.d. Rovinj – uređenje i hortikulturno održavanje autokampova i turističkih naselja u  Rovinju i Vrsaru: AC Koversada, AC Valkanela, AC Veštar, AC Polari, TN Villasi, TN Apartmani Koversada

MINISTARSTVO FINANCIJA RH – uređenje i održavanje zelenih površina mnogih graničnih prijelaza

DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM – održavanje ukrasnih vrtova i parkova u Brijunskim rezidencijama

VELEPOSLANSTVO SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U ZAGREBU – održavanje okoliša

 

Održavanje okoliša bolnica: Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Šibensko-kninske županije,  Opća bolnica Varaždin

 

Uređenje parkova i zelenih površina za gradove i općine: Zagreb, Sisak, Goričan, Orehovica, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Matulji, Strahoninec, Mali Bukovec, Mala Subotica, Sveti Martin na Muri

 

Uređenje okoliša tvornica: HAIX OBUĆA d.o.o. Mala Subotica, ITALIKACINK d.o.o. Lički Osik, ŠESTAN-BUSCH d.o.o. Prelog, LIKA SVJETLO d.o.o. Gospić, TMT d.o.o. Lepoglava, FEROKOTAO d.o.o. Donji Kraljevec, TP VARAŽDIN d.o.o., VITIS d.o.o. Varaždin, INTER-VILIČARI d.o.o. Mursko Središće, OBO BETTERMANN d.o.o. Trnovec, OPREMA-UREĐAJI d.d. Ludbreg

 

Uređenje i održavanje zelenih površina transformatorskih stanica: HOPS d.o.o. Zagreb, Osijek, Split, HEP ODS d.o.o. Čakovec, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. OKOLI

 

Izgradnja i hortikultralno uređenje za građevinske tvrtke:

GRADNJA d.o.o. Osijek, TEAM d.d. Čakovec, TEGRA d.o.o. Čakovec, KAMGRAD d.o.o. Zagreb, RADNIK d.d. Križevci

 

Izgradnja nogometnih terena: Sportski park TRATE Nedelišće, Miklavec, Šenkovec (Zaprešić)